Tag: facebook page

10 อันดับเพจ Facebook คุณภาพของ “ไทย” และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Locowise ผู้ให้บริการด้านการวัดผลด้านโซเชี่ยลมีเดียชั้นนำ สำนักงานอยู่ที่ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ  เปิดเผย 10 อันดับ Facebook Page มีผลดำเนินงานประสิทธิภาพสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Top 10 Performing Facebook pages)  ครอบคลุมประเทศสิงคโปร์  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ไทย  ฟิลิปปินส์​ และ เวียดนามโดยมีเกณฑ์การพิจารณา  จัดเรียงอันดับตามคะแนน...
- Advertorial -