Tag: EMC

5 คุณสมบัติองค์กร “ผู้นำ” แห่งโลกดิจิตอลอนาคต 10 ปีข้างหน้า

ปัจจุบันผู้บริโภคได้แสดงออกถึงความต้องการใหม่ๆ ผ่านโลกดิจิตอลมากขึ้น ไม่ว่าพวกเขาจะทำงาน ออกกำลังกาย เรียนหนังสือ พักผ่อน ซื้อสินค้าออนไลน์ หรือดูโทรทัศน์  จากผลวิจัยล่าสุดที่ชื่อว่า “คนในยุคแห่งข้อมูล: พลิกโฉมอนาคตตั้งแต่วันนี้” (The Information Generation: Transforming The Future, Today) ได้ศึกษาถึงผลกระทบจากการเติบโตของกลุ่มพลเมืองดิจิตัลทั่วโลก ผู้บริโภคกลุ่มนี้เชื่อมต่อและสื่อสารผ่านโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลา และเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลกได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส อีกทั้งยังมองโลกต่างจากคนยุคก่อนๆ ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำธุรกิจตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการถึงผู้บริหารระดับสูงจำนวน 3,600...
- Advertorial - ADFEST 2020