Tag: ELMA 2017

ร่วมค้นหาแนวทางสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ กับผู้คว้ารางวัล ELMA 2017 [PR]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์  เชิญผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ค้นหาแนวทางพัฒนาสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้ชนะการประกวดรางวัล ELMA 2017 ในงานเสวนาในหัวข้อ “ELMA รางวัลเกียรติยศ เส้นทางสู่ความเป็นเลิศโลจิสติกส์ไทย” วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมแอมเบอร์...
- Advertorial -