Tag: ecommerceIQ

ศศินทร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจอันดับหนึ่งของไทย เปิดตัวหลักสูตรเร่งรัดธุรกิจอี-คอมเมิร์ซแห่งแรก [PR]

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจแห่งศศินทร์ (Sasin Entrepreneurship Center) ร่วมกับ ecommerceIQ เปิดตัวหลักสูตรใหม่เพื่อพัฒนามืออาชีพด้านอี-คอมเมิร์ซให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำโลกดิจิตอลโดยหลักสูตรเร่งรัดผู้นำอี-คอมเมิร์ซ (Leadership Ecommerce Accelerator Program หรือ LEAP)อาจารย์นิกม์ พิศลยบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจแห่งศศินทร์ กล่าวว่า “ในฐานะที่ศศินทร์ เป็นสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจอันดับหนึ่งของไทย จึงมุ่งมั่นที่จะมอบความรู้ที่ทันสมัยและดีที่สุดแก่นักศึกษาของเราเพื่อเสริมสร้างโอกาสความสำเร็จสูงสุด ในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านอี-คอมเมิร์ซ และ เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วจนมีผลกระทบ (disruption) ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ...
- Advertorial -