Tag: E@

EA รุกต่อเนื่องจับมือบิ๊กพันธมิตร เร่งดันภารกิจพลิกโลก “พลังงานทดแทน”

“พลังงาน” มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์อย่างมาก และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลก เมื่อไหร่ที่พลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรงสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับธุรกิจทั้งโลกได้ จังหวะดังกล่าวอาจทำให้ทุกภาคส่วนเหลียวหลังแลหน้ามองหา “พลังงานทางเลือก” หรือ“พลังงานทดแทน” มากขึ้นปัจจุบันพลังงานทดแทน มีบทบาทและความสำคัญบนโลกใบนี้เพิ่มเท่าทวีคูณ เพราะนอกจากจะสรรหาได้จาก “ธรรมชาติ” ยังนำมาใช้ได้อย่างไม่จำกัด และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย เมื่อเทียบกับพลังงานน้ำมัน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่เกิดจากฟอสซิลทับถมกันเป็นเวลานับล้านปี ใช้แล้วหมดไปซ้ำยังใช้แล้วก่อให้เกิดมลพิษตามมาอีกมายมายเมื่อทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงการรักษาความยั่งยืนของโลก “พลังงานทดแทน” จึงไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่ถูกพลิกให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักที่นำไปใช้ประโยชน์แทนพลังงานเดิมๆหากพูดถึงองค์กรที่เปิดฉากรุกพลังงานทดแทน “บริษัท พลังงานบริสุทธิ์...
- Advertorial -