Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: Doom Fogger

สเปรย์ฆ่าแมลงจัดนิทรรศกาลส่องชีวิต “แมลงสาป”

แบรนด์สเปรย์ฆ่าแมลง Doom Fogger  จัดทำ Outdoor Campaign ชือว่านิทรรศการ "RoachVille"  หรือ เมืองแห่งแมลงสาป  เป็นการจำลองภาพเหล่าตัวร้ายแมลงสาปที่โดนสเปรย์ Doom Fogger ซึ่งหยุดชะงักในสถานที่ต่างๆของการดำรงชีวิตของพวกมัน  เช่น  ห้องนอน  ห้องน้ำ  ห้องนั่งเล่น  หรือแม้กระทั่งผับบาร์  เป็นต้น   ซึ่งการหุ่นจำลองเหล่านี้จะถูกติดตั้งตามรอยแตก หรือ รอยแยก (ที่อยู่อาศัยจริงของพวกมัน) ตามกำแพงทั่วประเทศอเมริกาใต้   แคมเปญนี้ต้องการชูจุดเด่นเรื่องการออกฤทธิ์ของสเปรย์ที่ทำให้แมลงสาปตายอย่างชะงักขณะที่กำลังทำกิจกรรมของตัวเองอยู่  ซึ่งถือเป็น Ambient ที่น่าขนลุกขนพองสำหรับผู้ที่เกลียดแมลงสาปเป็นอย่างยิ่ง ผลงานนี้จาก...

LATEST POST

MOST POPULAR