Tag: Digital Culture

ปตท. รุกขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความก้าวล้ำด้วย “ดิจิตอลเวิร์คเพลส” รับไทยแลนด์ 4.0 [PR]

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Power of Digital Transformation ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดเผยว่า ในยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จำเป็นต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรให้ก้าวสู่ดิจิตอล (Digital Culture) ด้วยการปรับรูปแบบการทำงานขององค์กรให้ก้าวไปในทิศทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นโลกาภิวัตน์ในโลกยุคปัจจุบัน...
- Advertorial -