Tag: D-Land Group

ดี–แลนด์ฯ นำทีมจิตอาสาปันสุขเด็กน้อยบนดอยสูง โรงเรียนบ้านสว้า ห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้ำจอน จังหวัดน่าน [PR]

“การให้และแบ่งปัน” นอกจากจะก่อให้เกิดความสุขและอิ่มเอมใจแล้ว การรู้จักเป็นผู้ให้จะช่วยพัฒนาให้เกิดการคิดบวกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สร้างความสามัคคี นำมาสู่ความอบอุ่นใจ ความมั่นคง และความสุขของคนในสังคมเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ–ปริมณฑล และโซนภาคตะวันออก ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์ ปี 2563” ภายใต้โครงการ “คนดี–ดีแลนด์” (ปันสุข ก็สุขใจ) โดยนำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปร่วมปรับปรุงห้องสมุด...

“D LAND” รวมพลังปันสุขให้น้องๆเยาวชนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี่ [PR]

“การให้” หรือ “การแบ่งปัน” ก่อให้เกิดความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับความสุขของผู้รับคือ ความดีใจและยินดีที่ได้รับ ในขณะที่ความสุขของผู้ให้คือ รอยยิ้มจากหัวใจของผู้รับ ความอิ่มเอมใจและสุขใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขให้กับผู้รับ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และ โซนภาคตะวันออก ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์” ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ “คนดี ดี-แลนด์” (ปันสุข...

ดี-แลนด์ฯ ยกขบวนโครงการคุณภาพร่วมงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39” [PR]

เพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ยกขบวนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับคุณภาพของบริษัทฯ ร่วมงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39” ประกอบด้วยโครงการบ้านดี เดอะ แฮมิลตัน ชัยพฤกษ์ – วงแหวน, โครงการเดอะพราวไรส์ พระราม 2-พันท้ายนรสิงห์ โครงการบ้านดี บางโทรัด และโครงการดีทาวน์โกรว์...