Tag: CPAC Construction Solution

CPAC Construction Solution มากกว่าดูแลบ้าน อาคาร คือการใส่ใจคุณภาพชีวิต และการอยู่อาศัยของคนไทย [PR]

“ความยั่งยืน” หรือ Sustainable Development (SD) นับเป็นเรื่องที่คนในยุคปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิต รวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัย อาคาร บ้านเรือนต่าง ๆ ยิ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ จากกระแสโลกที่กำลังตื่นตัวในเรื่องของสภาวะเรือนกระจกที่เกิดขึ้นอย่างทวีคูณ ตามที่ได้ประสบ คือ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และภัยจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่หยุดที่จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี โซลูชั่นเพื่อแก้ไขปัญหา ผลิตสินค้าและบริการที่สามารถทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนSustainable...

ต่อเติมโรงงาน ไม่ต้องปิดสายการผลิต และเรื่องใหญ่อย่างการสร้างฟาร์ม จะควบคุมคุณภาพ กำหนดวันเสร็จอย่างไร CPAC Construction Solution มีคำตอบ [PR]

เมื่อธุรกิจเติบโตและต้องการขยายพื้นที่โรงงาน ปัญหาใหญ่ของเจ้าของธุรกิจที่ต้องพบเจอคือ อยากขยายหรือปรับปรุงพื้นที่แต่ไม่ต้องการหยุดสายการผลิต อีกทั้งการหาผู้รับเหมาที่มีฝีมือ น่าเชื่อถือและไว้ใจได้นั้นค่อนข้างยาก รวมไปถึงการต่อเติมหรือปรับปรุง ขยายพื้นที่ในแต่ละครั้งก็ไม่สามารถกำหนดวันที่แล้วเสร็จได้ ทำให้เกิดต้นทุนในการหยุดสายการผลิต หรือ หากต้องเร่งให้แล้วเสร็จตามกำหนด ก็จะทำให้คุณภาพของงานลดลง นั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะสูญเม็ดเงินมหาศาล สุดท้ายทำให้หยุดแนวคิดการต่อเติมขยายโรงงานลง ซึ่งก็จะทำให้เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ รายเสียโอกาสหากเจ้าของธุรกิจกำลังคิดวางแผนที่จะต่อเติมขยายพื้นที่โรงงานแล้วเกิดข้อกังวลสิ่งเหล่านี้อยู่ CPAC Construction Solution ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยมืออาชีพที่ช่วยจัดการปัญหาให้คลายลง จากการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจอย่างสูงสุดจะสร้างใหม่ ขยายพื้นที่ หรือ ต่อเติมก็ครบจบในที่เดียวCPAC...

CPAC Construction Solution นวัตกรรมที่จะช่วยให้ทุกปัญหาการก่อสร้างหมดไป ครบจบในที่เดียว [PR]

เมื่อถึงเวลาที่ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย CPAC หนึ่งในผู้นำด้านวงการก่อสร้างไทยมาอย่างยาวนานก็ปรับตัวเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องของการมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ทุกงานก่อสร้างให้กับลูกค้าทุกรูปแบบให้ครบจบที่เดียวCPAC Construction Solution พัฒนามาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการก่อสร้างจุดเริ่มต้นของ CPAC Construction Solution มาจากแนวคิดของเอสซีจี ผู้ผลิตซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 100 ปี ที่ต้องการจะยกระดับกระบวนการทำงานของกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และโซลูชั่นการก่อสร้างในไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่การบริหารจัดการทรัพยากรในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ แรงงาน งบประมาณ และเวลา เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุดแก้ปัญหาได้ตั้งแต่เล็กที่สุด จนถึงใหญ่ที่สุดตอบโจทย์ครบทุกสายในวงการก่อสร้างลบภาพจำเดิม ๆ...
- Advertorial -