Tag: CPAC BIM

CPAC BIM ผลักดันนวัตกรรมก่อสร้างหนุนวงการแพทย์ ชูโซลูชั่นห้องแยกและควบคุมเชื้อ ตอบโจทย์ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ [PR]

การระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 กำลังสร้างความกังวลให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าครั้งแรก การแก้ปัญหาแบบทันสถานการณ์เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทั้งภาครัฐและวงการแพทย์ต้องเร่งแก้ ไม่เว้นแม้แต่ภาคเอกชนที่พร้อมสนับสนุนและสร้างนวัตกรรมมาช่วยรับมือ ทำให้ CPAC ผู้นำด้านโซลูชั่นการก่อสร้าง ได้นำเทคโนโลยี Digital Construction พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาเป็น Medical Solution by CPAC BIM โซลูชั่นห้องแยกและควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เพื่อตอบโจทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดครั้งนี้วีรกร สายเทพ CPAC BIM...

CPAC BIM ตอบรับ Next Normal เปิดตัว Smart Office “ดิจิทัลออฟฟิศต้นแบบ” พร้อมยกระดับงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM...

กลายเป็นความท้าทายใหม่ในหลาย ๆ องค์กร สำหรับการปรับตัวสู่ Next Normal เพื่อสอดรับกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ รับมือกับทุก ๆ สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานใน Disruptive World ให้มากขึ้น และหากจะรีโนเวทออฟฟิศในยุคนี้ก็ต้องให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีการก่อสร้างมาใช้จึงมีความสำคัญด้วยเช่นกันCPAC BIM ขับเคลื่อนวิถีการทำงานแบบใหม่ด้วย Technology และ Collaboration PlatformCPAC...
- Advertorial -