Tag: Cosumer Confidence

มาสเตอร์การ์ด เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเอเชียแปซิฟิกลดลง [PR]

  การสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดย MasterCard Index™ (Cosumer Confidence 2014)  ระบุว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียแปซิฟิกยังคงอยู่ในเชิงบวก ในขณะที่ ความเชื่อมั่นโดยรวมของภูมิภาคนี้ลดลง ซึ่งการลดลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การสำรวจครั้งก่อน (ครึ่งแรกของปี 2557) ระบุว่าความเชื่อมั่นในภูมิภาคนี้ มีอัตราสูงที่สุดมานานกว่า 10 ปี การเปิดเผยโดย MasterCard Index™ นี้เป็นผลจากการสำรวจในช่วงตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 8,235...
- Advertorial -