Tag: Conversation thread

ถอดบทเรียนจาก สายการบิน KLM จากการใช้ Bot และ AI ช่วยตอบคำถามในโซเชี่ยลมีเดีย

สายการบิน KLM วางแผนต่อยอดการตลาดออนไลน์ให้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น โดยลงไปจับที่โซเชียลมีเดียมากขึ้นโดยมองว่าเป็นจุดสำคัญที่เปิดประตูให้ผู้บริโภคและแบรนด์ได้มาเจอกัน โดยเริ่มมองไปที่การใช้ bot และ ai ให้มีบทบาทในการตลาดดิจิตัลมากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคโดยตอนนี้  KLM กำลังจะเปลี่ยนให้แชทในเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และวีแชทเป็นหนึ่งในสเต็ปของ Consumer Journey ในการแทรกซึมตัวเองเข้าไปในช่วงการตัดสินใจขั้นต่างๆ ของผู้บริโภค เพื่อหวังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับผู้บริโภค โดย Social Media Manager ของ  KLM...
- Advertorial -