Tag: Community Coffee Sourcing

เบื้องหลังทุกแก้วกาแฟ Café Amazon สู่ ทุกรอยยิ้มของ “บ้านปางขอน”

คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) นอกจากสร้างธุรกิจเชนร้านกาแฟสำหรับ SME ในประเทศไทยอย่างเข้มข้นสู้กับคู่แข่งรายอื่นๆทั้งไทยและต่างชาติแล้ว  อีกมุมหนึ่งยังเดินหน้าให้ความสำคัญต่อการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน โดยได้ร่วมกับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดทำโครงการ “จัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน” (Community Coffee Sourcing) นำร่องจับมือกับ “วิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน” และ “วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาข่าปางขอน” จ.เชียงราย...