Tag: City of Design

UNESCO ประกาศ ‘กรุงเทพ’ ได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ‘ด้านการออกแบบ’

ปี 2562 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในระดับโลก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 66 เมืองทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเครืองข่ายเมืองสร้างสรรค์ 2 เมือง คือ กรุงเทพมหานคร ด้านการออกแบบ (City of Design)...
- Advertorial -