Tag: CISAC

สัมมนา “Asia – Pacific Music Creator Conference” ครั้งแรกในไทย หวังยกระดับ การจัดการลิขสิทธิ์เพลงไทย สู่มาตรฐานสากล...

บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมสัมมนา “Asia – Pacific Music Creator Conference” ครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งหวังยกระดับการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรมเพลงไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการค่าลิขสิทธิ์สำหรับผู้สร้างสรรค์ นักแต่งเพลงและประชาชนทั่วไป ตลอดจนหนุนเสริมเศรษฐกิจโต และการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงไทยผงาดในตลาดโลก การประชุมนี้  ได้รับเกียรติจาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ร่วมด้วย...
- Advertorial - ADFEST 2020