Tag: Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet

GC ผนึกกำลังขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ชู GC Circular Living มุ่งสู่การปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า [PR]

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ชูแนวคิด GC Circular Living ตอบโจทย์ดูแลสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ในการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ร่วมมือ กับแอลพลา กรุ๊ป (ALPLA) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงระดับโลก พร้อมศึกษาโครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง ล่าสุดจัดงาน Circular Living...
- Advertorial -