Tag: Charnissara

‘ธรรมชาติจัดสรร’ แนวคิดแบบฉบับ “พ่อรวยสอนลูก” ตามวิถีตระกูล “อิสสระ”

ถือได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงส่งไม้ต่อจากทายาทรุ่น 2 อย่างคุณพ่อ “นกเขา” สงกรานต์ อิสสระ ไปสู่รุ่น 3 ให้แก่ลูกชายทั้งสองคนคือ “ปลาวาฬ” วรสิทธิ์ อิสสระ และ “ปลาทู” ดิฐวัฒน์  อิสสระ เพื่อเข้ามาดูแลและสานต่ออาณาจักรในเครือชาญอิสสระที่กำลังแผ่ขยายและเติบโตอย่างยาวนานมากว่า 6 ทศวรรษแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสูตรสำเร็จของตระกูลนักธุรกิจที่ร่ำรวย หรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการใหญ่โต ในการส่งไม้ต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้สามารถสืบทอดธุรกิจตราบเท่าที่จะนานได้ แต่นั่นคือสิ่งที่ตรงข้ามกับวิธีคิดของพ่อที่ชื่อ “สงกรานต์...
- Advertorial -