Tag: Carnival TU you

รวมพลัง 3 แบรนดส์าหรับคนรุ่นใหม่ จับมือกับ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop สุดสร้างสรรค์ภายใต้ชื่องาน Carnival TU you

จบลงไปแล้วสำหรับงาน Carnival TU you  ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดย 3 แบรนด์ดังที่เข้าใจ ความเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ และอยากจะเป็นเพื่อนที่เข้าใจและเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นให้มากที่สุด ซึ่งคุณศุภชัย จุนเกียรติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด ได้กล่าวว่าแบรนด์  Puriku, Mansome และ Sunsnack เป็นแบรนด์สินค้า สำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความชอบ...
- Advertorial -