Tag: Buzzebees Z-through

Buzzebees จากสตาร์ทอัพ สู่ธุรกิจระดับพันล้าน รุกแพลตฟอร์ม CRM Privilege แบบครบวงจร  ครองตลาดไทยกว่า 90% [PR]

ในยุคดิจิทัล ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายองค์กรต่างก็ประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคลระดับคุณภาพ โดยเฉพาะด้านไอที โปรแกรมเมอร์ ซึ่งเป็นปัญหาระดับต้นๆ ในสายสตาร์ทอัพ องค์กรต่างๆ หรือภาคธุรกิจที่ต้องการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนในการดำเนินงาน หลายแห่งต้องการคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องทำงานเชิงรุก แข่งกับเวลา ทำงานเป็นทีมเวิร์ก ขณะเดียวกันก็ต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้สื่อใหม่ๆ ที่กำลังถาโถมเข้ามา กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ กล้ายอมรับผิด และต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยวิสัยทัศน์บวกกับแนวคิดและวิธีทำงานของผู้ก่อตั้ง นายไมเคิล เชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (Buzzebees)ทำให้องค์กรสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ที่ท้าทายความสามารถอย่างมาก และทำให้บริษัทฯ...

Right Offer – Right Person – Right Time 3 หลัก ทำ...

นับวันแบรนด์ยิ่งเข้าถึงผู้บริโภคได้ยากขึ้น โดยเฉพาะการทำให้ Message ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งด้วยฐานะในความเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าบางส่วนอาจตั้งแง่ไว้แต่แรก ที่ผ่านมาจึงได้เห็นหลายๆ แบรนด์แก้ปัญหาด้วยการมอบ Special Offer บางอย่างเพื่อทำความรู้จักกับผู้บริโภค ซึ่งก็ถือว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคยอมเปิดประตูให้แบรนด์เข้ามาทักทายได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อนานวัน หลายๆ แบรนด์ก็ใช้วิธีคล้ายๆ กัน ประกอบกับส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบกว้างๆ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะคุยกับใคร รวมทั้งการเติบโตของจำนวนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่วิ่งเข้าหาผู้บริโภคในแต่ละวันล้วนอยู่ในภาวะ Overload โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลเท่านั้นที่ Overload เพราะแม้แต่ข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากแบรนด์หรือ...