Tag: Business solution

Leo Burnett แก้โจทย์ใหญ่ เมื่อโฆษณาไม่ช่วยขายของ จึงต้องคิดแบบ Business Solution

เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ผู้ประกอบการขายของไม่ได้ สิ่งแรกมักจะทำ คือ การตัดงบโฆษณาสำหรับการสร้างแบรนด์ และหันมาทำกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายมากกว่า สถานการณ์เช่นนี้ คนที่ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆ คงเป็น “เอเยนซี่โฆษณา” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่มากกว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ  ผลกระทบที่หนักหน่วงสำหรับคนในวงการเอเยนซี่โฆษณา คือ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมรอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้ามา Disruption ของสื่อดิจิทัล ปัจจุบันผู้บริโภคช้อปปิ้งได้ง่ายๆ ไม่ว่าอยู่ที่ไหน มีทางเลือกมากมาย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็ง่าย...