Tag: Brother New Management 2020

บราเดอร์ เสริมทัพทีมผู้บริหาร สร้างความแข็งแกร่งทั้งเชิงรุกและผู้นำด้านงานบริการ [PR]

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมรุกตลาดปี 2563 ประกาศแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารใหม่ ‘นายณเอก สงศิริ’ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด และ ‘นางสาวรัสสิญากร ตัณฑวณิชย์’ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้าจากประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องพิมพ์กว่า 20 ปี ของนายณเอก สงศิริ และความสำเร็จในการขยายตลาดคอร์ปอเรทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมาที่ได้ร่วมงาน กับบราเดอร์...
- Advertorial -