Tag: BMW Fight COVID-19

BMW ชวนโหลดสติกเกอร์ Fight COVID-19 ส่งกำลังใจให้คนไทยสู้โควิด-19 รายได้ให้กองทุนชัยพัฒนาฯ

เพราะเชื่อว่า กำลังใจเล็กๆ สามารถสร้าง กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ได้เสมอ โดยเฉพาะในยามวิกฤติที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ที่ส่งผลให้ทุกธุรกิจและทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน กักตัวอยู่บ้านกันแบบยาวๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจาย ทำให้ธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดชะงัก หลายคนต้องหยุดงาน ขาดรายได้ ซึ่งนำมาสู่ความกังวลและความเครียดเพิ่มขึ้น เพราะไม่รู้ว่าต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านอีกยาวนานแค่ไหน “กำลังใจ” จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในยามนี้BMW เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่รับรู้ถึงความหวาดวิตกที่คนในสังคมไทยต้องเผชิญและเห็นความสำคัญของกำลังใจ เพราะการส่งกำลังใจดีๆ ให้กัน เป็นเสมือนภูมิคุ้มกันที่จะช่วยสร้างความรู้สึกดีๆ ให้ผู้คนมีแรงก้าวเดินเพื่อต่อสู้กับโควิด-19...
- Advertorial -