Tag: blood donate

แบรนด์ดังทั่วโลกพร้อมใจ ปลดตัวอักษร A,B,O ในชื่อ-โลโก้ เชิญชวนบริจาคเลือด

พยัญชนะ A, O, B อาจเป็นแค่ตัวอักษรธรรมดาๆ ที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน แต่สำหรับผู้ป่วยที่กำลังขาดเลือดกรุ๊ป A, O, B หรือ AB แล้ว หากพยัญชนะเหล่านี้ที่หายไป อาจหมายถึงลมหายใจของผู้ป่วยที่ต้องหายตามไปด้วยการประกาศตามหาเลือดกรุ๊ปที่ขาดในปัจจุบัน เราอาจจะพบเห็นได้จนชินตา ผ่านสื่อต่างๆมากมาย แต่เราก็มักจะมองข้ามข้อความเหล่านั้น เพราะไม่เห็นความสำคัญของมันอย่างจริงจัง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนหันบริจาคเลือดให้มากขึ้น สภาโลหิตและการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งสหราชอาณาจักร (NHS Blood and...