Tag: BITEC

ไบเทค มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ศูนย์กลางของการประชุมระดับโลก [PR]

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชูจุดแข็ง โชว์ศักยภาพ ใช้พื้นที่กว่า 3,574 ตารางเมตรจากภิรัชฮอลล์ทั้งสามห้อง และอีกกว่า 580 ตารางเมตรจากห้องประชุม Amber ที่ 1 - 4 ในการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก ล่าสุด กับการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 (The 10th World Environmental Education Congress...

ไบเทค ฉลองใหญ่จัดงานขอบคุณพนักงานกับความร่วมมือตลอด 20 ปี [PR]

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี นำโดย ดร.ประสาน ภิรัช บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณประพีร์ บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินคุณปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และคุณปิติภัทร บุรี กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ภิรัชบุรี จัดงานใหญ่ฉลองครบรอบ 20 ปี พร้อมขอบคุณพนักงานทุกคนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของไบเทค ดังคำกล่าว “ไบเทคคือบ้าน พนักงานคือลูก” ในฮอลล์ EH100 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวานก่อน
- Advertorial -