Tag: Bangkok Life Insurance

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ ธนาคารทิสโก้ เปิดตัวบริการ TISCO Health Protection Advisory [PR]

กรุงเทพประกันชีวิต จับมือ ธนาคารทิสโก้ เปิดตัวบริการช่องทางขายผ่านธนาคารรูปแบบใหม่ TISCO Health Protection Advisory โดยมี คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการอำนวยการ ธนาคารทิสโก้ และ คุณยศวดี หงส์ชุมแพ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่...

กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลการดำเนินการไตรมาส 4/2561 ชี้ภาพรวมเบี้ยประกันรวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท ขายเบี้ยประกันผ่านตัวแทนโตร้อยละ 34 [PR]

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการไตรมาสที่4/2561 กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวน 1,605 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41  โดยเป็นผลจากการปรับแนวทางการขายและโครงสร้างแบบประกัน  ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทมีเบี้ยประกันรับปีแรกตลอดปี 2561 จำนวน 8,101 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 32 ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้เน้นสัดส่วนการขายของแบบประกันที่มีระยะเวลาความคุ้มครองระยะยาวมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองระยะยาว รวมทั้งการออกผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคุ้มครองชีวิตสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองสูง คือ บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ ที่ให้ความคุ้มครองเริ่มต้น...