Tag: BagSpace

ถอดรหัส “BagSpace” สร้างแบรนด์กระเป๋าไทยให้ประสบความสำเร็จด้วย Facebook

ปัจจุบันจำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอียึดพื้นที่กว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทย จึงไม่น่าแปลกใจว่าหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือทำอย่างไรให้ธุรกิจโดดเด่นท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น แบรนด์เครื่องหนังไทย BagSpace เป็นหนึ่งในหลายๆ ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านการใช้ประโยชน์จากการสร้างเพจบน Facebook และเลือกใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และช่วงเวลา โดยหลังจากที่ประสบความสำเร็จในตลาดเมืองไทยได้ไม่นาน BagSpace ได้ขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  เคล็ดลับความสำเร็จของ BagSpace แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก นั่นคือ เนื้อหา การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การขยายธุรกิจ และการปรับตัวให้เข้ากับตลาด ซึ่งเอสเอ็มอีไทยสามารถนำไปปรับใช้กับการสร้างแบรนด์บน Facebook ได้เช่นกัน เนื้อหา (Content) “เนื้อหาคือสิ่งที่สำคัญที่สุด” (Content is always king) คือคำกล่าวที่เป็นพื้นฐานของการสร้างตัวตนของแบรนด์และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบรนด์โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง วิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดผู้เข้าชมมายังเพจคือการสร้างเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ เพื่อสื่ออัตลักษณ์ของแบรนด์และสินค้าได้อย่างเต็มที่ โดยควรเป็นรูปภาพที่เป็นต้นฉบับเฉพาะของแบรนด์...
- Advertorial - ADFEST 2020