Tag: BAD Award 2017

B.A.D PORTFOLIOS 2017 ได้เวลาคนมีของรุ่นเล็ก-หน้าใหม่ “โชว์พอร์ต”

B.A.D PORTFOLIOS 2017 ได้เวลาโชว์พอร์ต ทั้งงานสร้างสรรค์ งานไอเดีย งานเทคโนโลยี เป็นต้น ตอนนี้รับสมัคร 3rd Party รุ่นเล็ก รุ่นใหม่ มาอวดของให้เอเย่นซี่ชั้นนำกว่า 40 แห่ง ในงานเดียว งานวันที่ .7 ธันวาคม 2560 ที่ ร้าน The...

ค้นหา ‘ครีเอทีฟเลือดใหม่’ ออกไปไฟท์งานโฆษณาโลก BAD YOUNG CANNES 2017  

B.A.D Young Cannes 2017 ได้ดำเนินกํารจัดขึ้นเป็นปีที่ 16 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก ของสมาคมผู้กำกับศิลป์ บางกอก ( Bangkok Art Directors’ Association : B.A.D) เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะพัฒนาและส่งเสริม ครีเอทีฟมืออาชีพ ที่อยู่ในแวดวงโฆษณา ดิจิตอลB.A.D Young Cannes 2017 จัดให้มีกํารแข่งขันเพื่อคัดเลือกครีเอทีฟทีมชาติไทย หาผู้ชนะเลิศ...

สมาคมผู้กำกับศิลป์ B.A.D ประกาศ ‘สหรัฐ สวัสดิ์อธิคม’ CJ WORX นั่งแท่นนายกสมาคมฯ

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก หรือ Bangkok Art Directors’ Association (B.A.D.)  ประกาศชื่อผู้- ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก ประจำปี 2017 คือ คุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก ประจำปี 2560 (B.A.D. 2017)ผลงานล่าสุดของคุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม  Managing Director, Executive...