Tag: Automated

Adobe ชี้ ผู้บริโภค SEA พร้อมสุด กับ Automated Experiences

จากการวิจัยล่าสุดของ Adobe พบว่าชาวเน็ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความพร้อมมากกว่าผู้ใช้ทั่วโลกสำหรับประสบการณ์อัตโนมัติ (Automated Experiences) หรือการติดต่อกับแบรนด์หรือทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบอัตโนมัติจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์น้อยลงวิจัยครั้งนี้สร้างขึ้นเพื่อพยายามที่จะเข้าใจการรับรู้ของผู้บริโภคต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์กับแบรนด์ แทนที่เทคโนโลยีที่กระทบกับ Brand Experiences ในแง่ของระบบอัตโนมัติขอผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียพบว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ให้การยอมรับมากที่สุด โดยมีข้อแม้ว่าประสบการณ์นั้นๆ จะต้องเสร็จสมบูรณ์อย่างสวยงาม จากการวิจัยพบว่า 4 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามในอินเดีย (79%) เห็นด้วยว่าหากทำได้ดีการโต้ตอบอัตโนมัติกับบริษัทจะทำให้พวกเขาพอใจได้ไม่ต่างกับการติดต่อกับมนุษย์ ในขณะที่สองในสามของผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความคิดไปในทางเดียวกัน ในขณะที่ตลาดอย่างสหรัฐอเมริกา (63%); สหราชอาณาจักร...
- Advertorial -