Tag: ArmaLite

ชาวอิตาลีรุมยำเละ โฆษณาอเมริกัน “รูปปั้นเดวิดถือปืนไรเฟิล”

 บริษัทผู้ผลิตปืนและอาวุธของประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อว่า ArmaLite  กำลังถูกชาวอิตาลีไม่พอใจและวิจารณ์อย่างนักใน Social Media ของ ArmaLite   เนื่องจาก ArmaLite ทำ Print Ad ออกมาชิ้นนึง  ที่เอา David (Michaelangelo) รูปปั้นชื่อดังของประเทศอิตาลี  มาทำท่าถือปืนไรเฟิล AR-50A1 พร้อมกับ tagline ว่า  "A Work of...
- Advertorial -