Tag: aquarium

“คนอร์ อาร์ตควอเรียม” จูงใจเด็กกิน “โจ๊กปลา” พัฒนาสมอง [PR]

ผลิตภัณฑ์คนอร์ โจ๊ก นำโดย นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน อาหาร และไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดประกาศรุกตลาดอาหารเช้ากึ่งสำเร็จรูป ชูกลยุทธ์รณรงค์เด็กไทยรับประทานอาหารเช้าทุกวัน สนองพันธกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ผุดโครงการ “คนอร์ อาร์ตควอเรียม” เชิญชวนเด็กประถมวัยประกวดงานศิลปะสร้างสรรค์บนตัวปลาภายใต้แนวคิด “The Most...
- Advertorial -