Tag: All Thai Taxi

ออลไทยแท็กซี่ มอบรางวัล“คนขับเกรด A” เสริมสร้างขวัญกำลังใจคนขับรถแท็กซี่คุณภาพ เริ่ม ก.ค.นี้ [PR]

บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด จัดโครงการ “คนขับเกรด A” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนายกระดับแท็กซี่ให้มีมาตรฐานทั้งด้านระเบียบมีวินัย ความสะอาด ความปลอดภัย และมีการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยการมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานขับรถแท็กซี่ที่มีประวัติการทำงานดี ปฏิบัติตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดได้อย่างครบถ้วน โดยกำหนดมอบรางวัลทุกเดือน เริ่มเดือนกรกฎาคมนี้นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด เปิดเผยระหว่างการอบรางวัลโครงการคนขับเกรด A ว่า โครงการนี้เป็นนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ผู้โดยสาร...

เกิดขึ้นจริงที่ไทย! All Thai Taxi เอา “รถเบนซ์” มาทำแท็กซี่ ประเดิม 100 คัน...

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม มีนโยบายเพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับด้วยการเปิดตัวโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP นั้น บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด ได้ร่วมสนองตอบนโยบายภาครัฐด้วยการเปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ ALL THAI TAXI ให้บริการด้วยรถ...