Tag: Ais x TRBN Thai people without E-Waste

เอไอเอส จับมือ TRBN ร่วมปฏิบัติการ “คนไทยไร้ E-Waste” จัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน รับคลายล็อกดาวน์ [PR]

เอไอเอส เดินหน้าปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม ขยายผลแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” จับมือพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ล่าสุดรวมพลังกับ ภาคีเครือข่ายความเพื่อยั่งยืนแห่งประเทศไทย TRBN โดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 9 องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยออพติคอล, อีสท์ วอเตอร์,...
- Advertorial -