Tag: Ais Spread the COVID 19 virus

เอไอเอส จัดมาตรการขั้นสูงสุดรับมือการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 พร้อมเน้นย้ำบุคลากร ดูแลสุขภาพ ป้องกันการแพร่ระบาดสู่ส่วนรวม [PR]

นางสาววราลี จิรชัยศรี หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เอไอเอส มีความห่วงใยและใส่ใจเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร, พาร์ทเนอร์ตัวแทนจำหน่ายและพาร์ทเนอร์ที่ร่วมทำงานกับทุกฝ่าย อันจะเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดสู่ส่วนรวมไปด้วย ดังนั้นจึงได้จัดมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเข้มงวดมาตามลำดับตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด จนกระทั่งล่าสุดได้ยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นย้ำให้พนักงานทุกคน...
- Advertorial -