Tag: AIBP

อนันดา ดีเวลล้อปเมนท์ และ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้ารางวัล Enterprise Innovation Awards ภายในงาน...

อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ (Ananda Development) และ กรุงศรี คอนซูเมอร์ (Krungsri Consumer)  เอาชนะผู้เข้าชิงกว่า 20 ราย คว้ารางวัล “Enterprise Innovation Awards” สุดยอดองค์กรในท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ภายในงาน Asia IoT Business Platform...
- Advertorial -