Tag: Aegon Insights

เอกอน เปิดตัว “เอกอน อินไซท์” ประเทศไทย [PR]

บริษัท เอกอน ไดเร็คท์แอนด์แอฟฟินิตี้ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส  (Aegon Direct & Affinity Marketing Services: ADAMS) ได้รีแบรนด์ใหม่เป็น "เอกอน อินไซท์ (Aegon Insights)" เพื่อสะท้อนให้เห็นชัดขึ้น  ถึงการทำงานของบริษัทฯ ที่นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในตัวลูกค้า และช่องทางที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ลึกมากยิ่งขึ้น ในฐานะบริษัทให้คำปรึกษาด้านการตลาดธุรกิจประกันชั้นนำของทวีปเอเชีย Aegon Insights...
- Advertorial -