Tag: Adaptive Clothing

“เพราะทุกคนควรมีความสุขและความมั่นใจในการใส่เสื้อผ้า” Adaptive Clothing เสื้อผ้าดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย [PR]

"เสื้อผ้า" เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าคนที่ร่างกายปกติหรือร่างกายไม่สมบูรณ์ต่างจำเป็นที่ต้องใส่เสื้อผ้าในทุกๆ เช้าของวัน แต่ทราบหรือไม่ว่า เสื้อผ้าส่วนมากไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับสรีระร่างกายของผู้พิการที่อาจมีแขนหรือขาเพียงข้างเดียว ดังนั้นหนึ่งในความยากลำบากที่พวกเขาต้องประสบในทุกวัน นั่นคือความลำบากในการสวมใส่เสื้อผ้านั่นเอง"อะไรที่เราใส่ได้ พวกเขาก็ควรใส่ได้เหมือนกัน" ด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิดดังกล่าว รวมถึงตระหนักว่า ทุกคนควรมีความสุขกับการสวมใส่เสื้อผ้า อย่างมั่นใจ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดทำ Adaptive Clothing หรือ เสื้อผ้าดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย...
- Advertorial -