Tag: A Giving of Love

ทรู “A Giving of Love” จัดเต็มโปรฯ พิเศษทั้งเครือ “วันแม่” เชื่อมสัมพันธ์แม่-ลูก รักกันยิ่งขึ้น

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม และยังเป็นวันแม่แห่งชาติทุกๆ ปี โดยเชื่อมโยงกับความเป็นองค์กรที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยี โทรคมนาคม ที่ผ่านมา พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูก หรือการนำเสนอความรู้สึกที่เซเลบบริตี้มีต่อคุณแม่ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้แสดงความรักกับคุณแม่ของตัวเองบ้าง โดยที่ไม่ต้องเคอะเขินแต่อย่างใด นอกจากนี้ทรูยังให้ความร่วมมือและสนับสนุน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผ่านโครงการ “เรื่องเล่า...เรากับแม่ (The Story...
- Advertorial -