Tag: 4Line Learning

5 ทักษะเพื่อรอดในยุค AI Takes All และเตรียมความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองของโลกอนาคต

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี​ นำมาซึ่งการเกิดบรรทัดฐานใหม่ๆ ในสังคม หรือเกิดเป็น New Normal ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้เข้า​มามีบทบาทในชีวิตผู้คนได้เพิ่มมากขึ้น จนสามารถสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งในชีวิตประจำวัน รวมทั้งในการทำงาน​ ไม่ว่าจะเป็นในมิติที่ทำให้ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น​ รวมทั้งความเสี่ยงจากการถูกทดแทนด้วยขีดความสามารถและความฉลาดที่มากขึ้นของเทคโนโลยีเหล่านี้​ โดยเฉพาะในฐานะฟันเฟืองสำคัญในตลาดแรงงานที่อาจจะถูกเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาทดแทน ทำให้ขณะนี้มีหลายๆ องค์กรเพิ่มอัตราเร่งเพื่อให้สามารถก้าวข้ามการถูก Disruption จากบรรดาเทคโนโลยีทั้งหลาย​เหล่านี้ให้ได้ขณะที่ในมุมของพนักงาน​  ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญขององค์กร​ก็ต้องขวนขวายและพัฒนาทักษะเพื่อต่อสู้กับวิกฤติ และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ยังเป็นที่ต้องการของตลาด ท่ามกลางการเติบโตของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ...

SEAC โชว์โรดแมป เดินหน้าสร้าง “Lifelong Learning Ecosystem” พร้อมเปิดตัวโมเดลแรก ภายใต้ชื่อ “YourNextU” [PR]

SEAC มุ่งสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับประเทศไทย เดินเครื่องเต็มสูบ ปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงหนทางความสำเร็จในระยะยาวของชีวิตด้วย “การเรียนรู้” (Learning) เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศที่มี “ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้” (Lifelong Learning Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด อันนำมาซึ่งการสร้างโอกาสและทักษะชีวิตใหม่ๆ ที่สามารถใช้ต่อกรกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค Disruption พร้อมเผยแผนธุรกิจ ปี 62 อัดงบกว่า 600 ล้านบาท โชว์กลยุทธ์การตลาดที่เน้นใช้ Data เพื่อพัฒนาบริการให้ตรงความต้องการ...
- Advertorial -