Tag: อาชีพยอดแย่

10 อันดับอาชีพยอดแย่ประจำปี 2017

ทีมนักวิจัย CareerCast นำอาชีพทั่วไป 200 อาชีพในสหรัฐอเมริกามาจัดอันดับ โดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ค่าเฉลี่ยรายได้ แนวโน้มการเติบโตของอาชีพในอนาคต ระดับของการแข่งขัน  ปริมาณงานที่ต้องใช้แรงงาน สิ่งคุกคามทางด้านความปลอดภัย และ ปริมาณความเครียด CareerCast ใช้ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐ และ แหล่งอื่นๆ มาใช้ในการตัดสินว่า อาชีพไหนที่ไม่เครียดมากและจ่ายเงินดี และ อาชีพไหนที่เครียดมากๆ แต่จ่ายเงินน้อย แต่ถึงอย่างนั้น รายงานนี้ก็ไม่ได้นำปัจจัยด้าน ความสุขที่ได้รับในการทำงาน...