Tag: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดีแทค เตรียมพร้อมโครงข่ายรองรับประชาชนร่วมเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชมพระราชพิธีฯ ‘ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค’ [PR]

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค จัดเตรียมความพร้อมโครงข่ายและขยายสัญญาณมือถือรองรับการใช้งานเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า รองรับประชาชนที่จะหลั่งไหลมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ของชาติไทย และร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)...

เอสซี แอสเสท จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [PR]

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วม ๕๐๐ คน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอังคารที่...

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [PR]

กรุงเทพประกันชีวิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นำโดย ดร.ศิริ การเจริญดี (แถวบนที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คมคาย ธูสรานนท์ (แถวบนที่ 5 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ...

ดีแทค ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมถวายพระพรชัยมงคล [PR]

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับพิธีมหามงคลที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 จึงขอเชิญชวนลูกค้าดีแทคและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง รัชกาลที่ 10 ตามวันสำคัญดังกล่าว  และขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านเว็บไซด์ www.dtac.co.th/KingRamaX โดยเลือกคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงชื่อ...

เอไอเอส ถวายความจงรักภักดี ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชน และสนับสนุนการทำงานภาครัฐ [PR]

นางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อันถือเป็นวาระมหามงคลนี้ ในฐานะภาคเอกชนและพสกนิกรไทย ขอร่วมถวายความจงรักภักดี โดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล  รวมถึงสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและสมพระเกียรติมากที่สุดการอำนวยความสะดวกประชาชนวันที่ 5 พฤษภาคม 2562...
- Advertorial -