Tag: ผู้ช่วยจัดการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศความพร้อม บริการ e-Withholding Tax อาสาเป็นผู้ช่วยจัดการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร [PR]

“ธนาคารกรุงเทพ” ประกาศความพร้อมให้บริการ e-Withholding Tax ขานรับนโยบาย National  e-Payment ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินของประเทศรับยุค New Normal อาสาเป็นตัวกลางระหว่างผู้จ่ายภาษีและผู้รับภาษี ช่วยบริหารจัดการระบบการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมออกหลักฐานและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่นำส่งให้กรมสรรพากรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ตอกย้ำจุดยืนผู้นำด้าน Digital Solution Providerนายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)...
- Advertorial -