Tag: คนพิการ

“ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” โอสถสภาเติมพลังชีวิตผู้พิการให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

  “ผู้พิการ” ไม่ได้แปลว่าไร้ซึ่งความสามารถ ตรงกันข้าม หากได้รับโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพและความสามารถ ผู้พิการจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์อย่างมากต่อทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศโดยรวม ดังนั้น การให้โอกาสคือของขวัญที่มีค่าที่จะช่วยสร้างรอยยิ้มกำลังใจ และความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ผู้พิการ โอสถสภาได้ให้การช่วยเหลือผู้พิการมาตั้งแต่ปี 2555 ผ่านโครงการ “โอสถสภา เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” และต่อมาได้ริเริ่ม “โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35” ภายใต้แนวคิด “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” ที่มุ่งเน้นให้ผู้พิการมีความพร้อมและพัฒนาตนเองจนสามารถช่วยเหลือและเลี้ยงดูตัวเองได้ เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR