Tag: การรับมือสถานการณ์โควิด-19

เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทั่วประเทศ จำกัดจำนวนลูกค้าเข้าร้านครั้งละไม่เกิน 15 คน ลดการระบาดโควิด-19

เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทั้ง 1,600 สาขาทั่วประเทศ จะเริ่มดำเนินมาตรการจำกัดจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการในร้านครั้งละไม่เกิน 15 คน เพื่อรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยตามหลัก social distancing ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป นอกจากนั้น เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน ลูกค้าทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าร้านและผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส นายเจมส์ พาโดแวน...

สหกรณ์การเกษตรฯ จับมือสหกรณ์แท็กซี่ พร้อมเป็นกองหนุนส่งเสบียงอาหารถึงบ้าน

ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศพร้อมเป็นกองหนุนส่งเสบียงอาหาร ทั้งข้าวสาร ไข่ไก่ นม ผักผลไม้ และอาหารแปรรูปให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ในการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจับมือสหกรณ์รถแท็กซี่ เปิดรับออเดอร์ผ่านแอป Co-op Click  ช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งข้าวสาร นม UHT  ปลากระป๋อง กาแฟ น้ำปลา น้ำตาลและน้ำดื่ม พร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้าน ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  คุณพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานไปยังสหกรณ์การเกษตรในทุกจังหวัด ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรกว่า...
- Advertorial - ADFEST 2020