Tag: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒน์ฯ vs Shopee จัดแคมเปญ “สุขใจช้อปของท็อป OTOP” กระตุ้นตลาด OTOP ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดโปรโค้ดส่วนลดพิเศษ 15%...

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ Shopee ผู้นำอีคอมเมิร์ชแพลตฟอร์มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP Select เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 กระตุ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทางออนไลน์ สอดรับสถานการณ์ตลาดยุค New Normal โดยจัดแคมเปญ “สุขใจช้อปของท็อป OTOP” กับโปรโค้ดส่วนลดพิเศษ 15% บนแพลตฟอร์ม Shopee พร้อมกันทั่วประเทศ...

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2 [PR]

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19 โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป เข้าร่วมชิงรางวัล โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล...

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดงาน “Thailand Franchise Award : TFA 2020” เพิ่มศักยภาพแข่งขันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากล [PR]

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน ประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award : TFA 2020) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเพิ่มสมรรถนะขีด ความสามารถและยกระดับให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ก้าวสู่การแข่งขันสอดรับเทรนด์วิถีชีวิตปกติแบบใหม่ New Normal พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ร่วมโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 สิงหาคม 2563นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...

หนุน OTOP ไทยบุกตลาดออนไลน์ [PR]

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “OTOP นวัตวิถี...จากภูมิปัญญาสู่ความเข้มแข็ง ของท้องถิ่น” ระดมสินค้า OTOP Select หรือ OTOP 3 - 5 ดาว ในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ และสินค้าของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ โดยนำตลาดดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ และการทำการตลาดออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
- Advertorial -