Tag: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดงาน “Thailand Franchise Award : TFA 2020” เพิ่มศักยภาพแข่งขันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากล [PR]

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน ประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award : TFA 2020) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเพิ่มสมรรถนะขีด ความสามารถและยกระดับให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ก้าวสู่การแข่งขันสอดรับเทรนด์วิถีชีวิตปกติแบบใหม่ New Normal พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ร่วมโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 สิงหาคม 2563นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...

หนุน OTOP ไทยบุกตลาดออนไลน์ [PR]

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “OTOP นวัตวิถี...จากภูมิปัญญาสู่ความเข้มแข็ง ของท้องถิ่น” ระดมสินค้า OTOP Select หรือ OTOP 3 - 5 ดาว ในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ และสินค้าของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ โดยนำตลาดดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ และการทำการตลาดออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
- Advertorial -