Tag: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนุน OTOP ไทยบุกตลาดออนไลน์ [PR]

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “OTOP นวัตวิถี...จากภูมิปัญญาสู่ความเข้มแข็ง ของท้องถิ่น” ระดมสินค้า OTOP Select หรือ OTOP 3 - 5 ดาว ในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ และสินค้าของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 45 ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ โดยนำตลาดดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ และการทำการตลาดออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR