HomePR Newsอายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ ททท. ปลุกกระแสท่องเที่ยวยั่งยืน จุดประกายอาหารท้องถิ่น วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ผ่านมินิซีรีส์ 6 ตอน [PR]

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ ททท. ปลุกกระแสท่องเที่ยวยั่งยืน จุดประกายอาหารท้องถิ่น วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ผ่านมินิซีรีส์ 6 ตอน [PR]

แชร์ :

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความน่าหลงใหลไปทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ปัจจุบันเทรนด์การท่องเที่ยวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง จากที่เคยเที่ยวอย่างหรูหราสุขสบาย นักท่องเที่ยวเริ่มหันมาท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นไปที่ความเรียบง่ายตามวิถีชีวิตชาวบ้าน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งชุมชนต่าง ๆ ก็เริ่มมีการปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเตรียมพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปพร้อมกัน

ทาง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย อาหารไทย วิถีชาวบ้าน รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านการสื่อสารด้วย Soft Power อย่าง “ซีรีส์วาย” ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ซึ่ง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ร่วมมือกันเปิดตัวโครงการ Y JOURNEY (STAY LIKE A LOCAL)” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก พร้อมผลักดันความสวยงามของประเทศไทยในภาคตะวันออกและวิถีไทยไปสู่ความยั่งยืน ปลุกแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่การพัฒนาวิถีแห่งชุมชนท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวในไทยได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วิถีไทย และแนวคิดด้านความยั่งยืน จะถูกถ่ายทอดผ่านมินิซีรีส์วายจำนวน 6 ตอน ที่ได้นำพาผู้ชมไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของประเทศไทยในภาคตะวันออก รวมถึงการสร้างคุณค่าให้กับอาหารท้องถิ่นผ่านซีรีส์ เพื่อช่วยจุดประกายให้นักเดินทางทุกคนหันมาตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนความยั่งยืนของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยไปด้วยกัน ได้แก่ Ep.1 เพื่อแอบรักเพื่อน เรื่องราวของสายมู เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ Ep.2 คำสารภาพ ถ่ายทอดเรื่องราวขยะอาหาร Zero Food waste ด้วยการแปรรูป ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี Ep.3 เฮียไม่ปลื้ม ถ่ายทอดเนื้อหาวิถีชีวิต การจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดตราด Ep.4 คู่กัดออกทริป การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านเรื่องราวของเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก Ep.5 สมมติว่าเป็นแฟน เรื่องราวของการรีไซเคิลพลาสติกที่มาจากทะเล ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และ Ep.6 ตามหาความทรงจำ การใช้พลังงานทดแทน ผ่านเรื่องราวในจังหวัดชลบุรี

ทางด้านกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพในวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของผู้บริโภคชาวไทย โดยได้อยู่เคียงข้างทุกครอบครัวและผู้ประกอบการร้านอาหารมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี และมีความมุ่งมั่นในการสร้างความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ผ่านการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การช่วยยืดอายุขัยที่มีสุขภาพดีของคนทั่วโลกให้ได้ถึง 1 พันล้านคน มุ่งหวังที่จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลกผ่านการใช้ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน หรือ Amino Science และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ 50% ภายในปี 2030 ในครั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะจึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อสอดรับกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการผลักดันด้านความยั่งยืนและสามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับทุกคนได้สำเร็จ

ซึ่งอายิโนะโมะโต๊ะได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตลอดห่วงโซ่คุณค่า เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด การจัดการของเสีย โดยลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs) ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับซีรีส์ทั้ง 6 ตอน สามารถรับชมได้ทาง รับชมได้ทางแอพลิเคชั่น AIS PLAY, YouTube ของ AIS และ YouTube ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ช่อง Amazing Thailand

 


แชร์ :

You may also like