HomePR News“45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก” เปิด 3 กิจกรรมใหม่ แข่งตอบคำถาม-สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ-คอสเพลย์

“45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก” เปิด 3 กิจกรรมใหม่ แข่งตอบคำถาม-สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ-คอสเพลย์

แชร์ :

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ สยามจุลละมณฑล ผู้จัดงาน “45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก” เปิด 3 กิจกรรมใหม่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักอ่านและผู้สนใจในวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ พร้อมเป็นกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่รางวัลซีไรต์เดินทางมาครบ 45 ปี โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดงาน “45 ปีซีไรต์มาไกลมาก” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยทั้ง 3 กิจกรรม ประกอบด้วย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

  1. การแข่งขัน The S.E.A. Write Quiz การแข่งขันตอบคำถามเพื่อค้นหากูรูตัวจริงรางวัลวรรณกรรมซีไรต์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันสอบติดจูเนียร์ โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 13.20 – 14.20 น. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/sQ2e4ZD1HqxPxUtt8
  2. การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ หัวข้อ Moving Forward : 45 Year of the S.E.A. Write Award เพื่อส่งเสริมให้นักอ่านและผู้สนใจในวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ แสดงความรู้และทรรศนะเกี่ยวกับรางวัลซีไรต์ ทั้งความประทับใจที่มีต่อวรรณกรรมซีไรต์และการก้าวต่อไปของรางวัลซีไรต์ จากความคิดและมุมมองของนักอ่าน โดยหัวข้อการประกวดรอบที่ 1 คือ “ความประทับใจในหนังสือซีไรต์” ผู้เข้าประกวดต้องส่งเป็นคลิปวีดีโอความยาว 3-4 นาที ผ่านทาง E-mail: marketing@siamclmt.com พร้อมระบุหัวเรื่อง “ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 45 ปีซีไรต์ (สุนทรพจน์)” ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ส่วนหัวข้อการประกวดรอบที่ 2 คือ “45 Years of S.E.A. Write Award and Still Moving Forward” ผู้เข้าประกวดต้องกล่าวสุนทรพจน์ความยาว 3 – 4 นาที ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 และแข่งขันรอบตัดสิน 10 คนสุดท้าย ผู้เข้าประกวดต้องกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีการจัดงานฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถค้นหารายละเอียดและติดตามผลการประกวดได้ที่เว็บไซต์ siamclmt.com ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/rM3e64Gjh8cVbpJy6
  3. การประกวดคอสเพลย์ “ใครเป็นใครในวรรณกรรมซีไรต์” ผู้เข้าประกวดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตีความตัวละครจากวรรณกรรมซีไรต์เล่มใดก็ได้ โดยอธิบายแนวคิดของการตกแต่ง เสื้อผ้า และนำเสนอบุคลิกของตัวละครให้ออกมาได้อย่างน่าสนใจ ผู้สมัครต้องส่งคลิปวีดีโอสั้นประกวดในชุดคอสเพลย์ 15 – 30 วินาที พร้อมอธิบายแนวความคิดของการตกแต่งเสื้อผ้าและบุคลิกลักษณะของตัวละคร ส่งมาที่ E-mail : marketing@siamclmt.com พร้อมระบุหัวเรื่อง “ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 45 ปีซีไรต์ (คอสเพลย์)” ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/aJrSoDKYXDGjYWYz9

ทั้ง 3 กิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดและแข่งขันได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

สำหรับงาน “45 ปีซีไรต์มาไกลมาก” เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ สมาคม สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนที่ต้องการสนับสนุนการอ่าน วรรณกรรมรางวัลซีไรต์ และแวดวงวรรณกรรมของไทยให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปลุกกระแสแวดวงวรรณกรรมซีไรต์ไทยและอาเซียนให้ได้รับความสนใจอีกครั้ง พร้อมทั้งดึงเยาวชนและนักอ่านรุ่นใหม่ให้สร้างงานเขียนและการอ่านอย่างมีคุณค่า เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความคิดและการเติบโตทางสังคม

โดยงาน “45 ปีซีไรต์มาไกลมาก” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารออมสิน และแอปพลิเคชันสอบติดจูเนียร์


แชร์ :