Homeไม่มีหมวดหมู่เมกาบางนา รับรางวัลดีเด่นในโครงการ Thailand Energy Awards 2020 ตอกย้ำนโยบายการสร้างธุรกิจอย่างมีคุณค่า ดูแลสังคมแบบยั่งยืน [PR]

เมกาบางนา รับรางวัลดีเด่นในโครงการ Thailand Energy Awards 2020 ตอกย้ำนโยบายการสร้างธุรกิจอย่างมีคุณค่า ดูแลสังคมแบบยั่งยืน [PR]

แชร์ :

พลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา รับมอบรางวัลดีเด่นในโครงการ Thailand Energy Awards 2020 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม นับเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสำเร็จของศูนย์การค้าเมกาบางนาในการดำเนินงานตามโยบายการทำธุรกิจ คือการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าที่สร้างคุณค่าและมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเมกาบางนามีการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พลังงานในหลากหลายรูปแบบ พร้อมยังปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในศูนย์ฯ และบริเวณรอบนอก โดยตั้งใจมอบพื้นที่ปอดสีเขียวแห่งนี้ให้กับลูกค้าและชุมชน ตามแนวคิด Your Everyday Meeting Place สร้างสรรค์ให้ทุก ๆ วันเป็นวันพิเศษของลูกค้าทุกคน โดยงานมอบรางวัลครั้งนี้มีได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม