HomePR Newsคอมพิวเตอร์หมุนเวียน เสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กไทยยุคดิจิทัล อีกสิ่งดีๆ ที่ “ซีพี ออลล์” สานอนาคตการศึกษา 180 โรงเรียน CONNEXT ED [PR]

คอมพิวเตอร์หมุนเวียน เสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กไทยยุคดิจิทัล อีกสิ่งดีๆ ที่ “ซีพี ออลล์” สานอนาคตการศึกษา 180 โรงเรียน CONNEXT ED [PR]

แชร์ :

การเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์อาจเป็นสิ่งที่ดูเข้าถึงง่าย แต่ไม่ใช่สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลบางคนที่ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอายุการใช้งานกว่า 15 ปีในวันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น (Digital Disruption) การสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ใน “โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์หมุนเวียนจากหน้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สู่โรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้การดูแลของ ซีพี ออลล์” จึงถือเป็นกำลังสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้สอดรับกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ภายใต้สภาวะการแข่งขันของสังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมสนับสนุนคอมพิวเตอร์หมุนเวียน พร้อมจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วง และลงโปรแกรมเพื่อใช้งานทางการศึกษา จัดส่งไปยังโรงเรียนต่างๆ ในโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี  (CONNEXT ED) ภายใต้การดูแลของซีพี ออลล์  โดยเริ่มจากปีการศึกษา 2561-2562 ได้ทยอยส่งมอบคอมพิวเตอร์ไปยังโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 1,200 เครื่อง ให้กับ 52 โรงเรียน  มูลค่ารวมกว่า 2,080,000 บาท และจากการดำเนินงานล่าสุด ปีการศึกษา 2563-2564 ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนอีก 2,536 เครื่อง ไปยัง128 โรงเรียน  มูลค่ารวมกว่า 6,600,000 บาท  รวมแล้วซีพี ออลล์ ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ไปแล้วกว่า 180 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 8,700,000 บาท

“ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับการศึกษาไทย เราพบว่าโรงเรียนจำนวนมากขาดปัจจัยด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน อายุการใช้งานเฉลี่ยของคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนอยู่ที่ 8 ปี โดยมีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 15 ปี เราในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน จึงเข้าไปช่วยสนับสนุนปัจจัยเหล่านี้ เพื่อช่วยขยายขอบเขตองค์ความรู้ให้ไร้ขีดจำกัด และผลักดันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนไทยทุกคนก้าวทันกันอย่างเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายธานินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ การสนับสนุนคอมพิวเตอร์หมุนเวียน พร้อมจัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วง และลงโปรแกรมเพื่อใช้งานทางการศึกษา แก่โรงเรียนต่างๆ ในโครงการ CONNEXT ED ภายใต้การดำเนินการของซีพี ออลล์ จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ด้วยการลดอัตรานักเรียนต่อการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เหลือ 6 คนต่อ 1 เครื่อง จากเดิม 15 คนต่อ 1 เครื่อง โดยแผนการดำเนินงานต่อไป ซีพีออลล์ จะติดตามผลการออกแบบการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการจากโรงเรียนที่ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างโอกาสและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนมากที่สุด

ด้าน นายเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 เล่าว่า โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์หมุนเวียนฯ ภายใต้การดูแลของ ซีพี ออลล์ มีความสำคัญกับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเยาวชนในพื้นที่ชนบทหลายๆ แห่งยังขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี แม้โรงเรียนจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองแล้ว แต่ยังคงมีจำนวนไม่เพียงพอ โรงเรียนบางแห่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อนักเรียน 15 คน โครงการนี้จึงช่วยให้เด็กนักเรียนเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น

ขณะที่ นายยรรยง อรรถีโภค รองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2  อธิบายว่า นักเรียนในพื้นที่ชนบทที่มีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยี จึงไม่สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นได้ การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนในเครือ CONNEXT ED ทำให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในอัตรา 1 คน ต่อ 1 เครื่องในโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) จึง ถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้เป็นอย่างดี

สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 41 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยซีพี ออลล์ วางเป้าดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED 5 เฟส จำนวน 638 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากภายในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด


แชร์ :

You may also like