สยามพิวรรธน์ x กรุงไทย งัดมาตรการช่วยเหลือคู่ค้า 5 พันรายในห้างฯ เสริมสภาพคล่องฝ่าโควิด-19 ระลอกใหม่

วิกฤตการโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กลับมาและกระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างมากแล้ว ยังส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงตามไปด้วย ทำให้ “สยามพิวรรธน์” (Siam Piwat) จับมือ “ธนาคารกรุงไทย” ออก 2 มาตรการช่วยคู่ค้าและผู้ประกอบการ SMEs ของสยามพิวรรธน์ ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู และสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสำหรับคู่ค้า เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับดำเนินธุรกิจ และประคับประคองธุรกิจให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้

- Advertisement -

ช่วยคู่ค้า 5,000 ราย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

คุณชฏาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และหนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ “ไอคอนสยาม” และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ตลอด 14 เดือนที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สยามพิวรรธน์ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือคู่ค้าผู้ประกอบการที่มีกว่า 5,000 รายหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเพิ่มช่องทางการขายให้ร้านค้าผ่านบริการ Call & Shop, Siam Paragon Luxury Chat & Shop, Click & Shop และ Ultimate Chat and Shop รวมถึงการให้ส่วนลดค่าเช่าค่าบริการ ทั้งยังร่วมกับแอพพลิเคชั่น True Food เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายครบรูปแบบออมนิแชนเนล (Omni-Channel) ซึ่งที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบให้สามารถรักษากิจการมาได้อย่างต่อเนื่อง

“สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อต่อเนื่องมากว่า 1 ปี โดยเฉพาะการกลับมาระบาดระลอกใหม่ที่ทวีความรุนแรง ทำให้เราตระหนักในคุณค่าความสัมพันธ์ที่มีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรามายาวนาน จึงจัดมาตรการพิเศษเรื่องสินเชื่อซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของทุกคนในขณะนี้ โดยร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเสริมสภาพคล่องของร้านค้าในศูนย์การค้าของกลุ่มสยามพิวรรธน์ให้สามารถประคับประคองและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”

ผนึกธนาคารกรุงไทย ออก 2 มาตรการ เสริมสภาพคล่องคู่ค้า SMEs

คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล ผู้ประกอบการ SME และลูกค้าธุรกิจ โดยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทั้งมาตรการความช่วยเหลือทั่วไป และมาตรการความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือคู่ค้าและพันธมิตรของลูกค้าตลอดจนห่วงโซ่ธุรกิจ ตามยุทธศาสตร์ X2G2X  โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับสยามพิวรรธน์ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่เป็นคู่ค้าและพันธมิตรของสยามพิวรรธน์ ให้เข้าถึงสภาพคล่อง ผ่าน 2 มาตรการ ดังนี้

1. “สินเชื่อฟื้นฟู” วงเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปีในช่วง 2 ปีแรก (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี และยังได้รับยกเว้นดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก นับแต่วันเบิกเงินกู้งวดแรก (ในปีที่ 5-10 ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้) นอกจากนี้ ยังได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี และมีหลักประกันอื่นขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด

  • สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายเดิมของธนาคารกรุงไทยที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู ไม่เกิน 30% ของวงเงินเดิมที่มีอยู่กับธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยหักลบกับวงเงิน Soft Loan อื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว
  • สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับทุกสถาบันการเงิน ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 สามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง

2. สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนสำหรับคู่ค้าของสยามพิวรรธน์

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีที่ให้วงเงินตามธุรกรรมการค้า อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ใช้หลักประกันต่ำ สามารถโอนชำระเงินให้คู่ค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR สามารถกู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท โดยเงื่อนไขสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันวงเงินเริ่มต้น 1 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจและความต้องการใช้วงเงินของคู่ค้า

ในกรณีที่วงเงินที่ต้องการใช้จริงสูงกว่าวงเงินแบบไม่มีหลักประกัน สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันอื่นได้ โดยสยามพิวรรธน์จะอำนวยสะดวกกับลูกค้าและคู่ค้าให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าและตอบโจทย์ทางการเงินได้รอบด้านครบทั้งวงจรธุรกิจ (Supply Chain Financing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ คุณสมบัติของลูกค้าที่เข้าร่วม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี โดยคู่ค้าสยามพิวรรธน์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อ Krungthai Contact Center 02-111-1111