JRIT ICHI CYBER MARKET STATION ตลาดไซเบอร์ออนไลน์ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนร่วมกิจกรรม Webinar แบบเจาะลึกจากกูรูชื่อดัง ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังโดยพร้อมเพรียงกัน ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พุธที่ 19 พฤษภาคม นี้ [PR]

ปัจจุบันการปรับนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในองค์กร หรือ Digital Transformation ได้กลายมาเป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กำลังเผชิญความท้าทายจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ทุกธุรกิจต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อผ่านพ้นวิกฤตเท่านั้น  แต่เพื่อวางรากฐานการเติบโตให้กับธุรกิจในอนาคตด้วย  งาน JRIT ICHI  เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่น่าสนใจในการนำเสนอแหล่งรวม IT Solutions คุณภาพ จากบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

- Advertisement -

ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในวันเปิดตัว “JRIT ICHI Opening Event 2021” วันพุธที่ 19 พฤษภาคมนี้ คือกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Webinar สุดพิเศษ ตั้งแต่เวลา 13:00 น. – 15:00 น. โดยร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากวิทยากรระดับแนวหน้า ในหัวข้อต่างๆ อาทิ

  • ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ”Digital economy in the future of Thailand
  • รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี หัวข้อ”Digital Transformation will change your business
  • ดำเนินรายการโดย วิชัย วรธานีวงศ์ FM 96.5 หัวข้อ”Success story of Digital Transformation in Thailand”

กิจกรรม Webinar สัมมนาออนไลน์ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแชร์ไอเดีย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับบทบาทของ Digital Transformation และเทคโนโลยีไอทีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน   เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปคิดต่อยอดในการทำงาน ประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด JRIT ICHI CYBER MARKET STATION ตลาดไซเบอร์ออนไลน์ ที่จะช่วยยกระดับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยการลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ของงาน JRIT ICHI Cyber Market Station (https://bit.ly/2P8aPDM) โดยทีมงานจะทำการยืนยันการลงทะเบียน และส่ง Access Code เพื่อเข้าชม Webinar ผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-168-7838